Leer bij ga vooruit

Thuiswerk: top of flop?

Alles wat u wou weten, maar nooit durfde vragen, over telewerk.

undefinedThuiswerk. Bent u al helemaal mee? Of toch eerder sceptisch? Bij Cevora geloven we stellig dat telewerken een ideale oplossing is om het welzijn en de productiviteit van werknemers te verhogen. We hadden een gesprek met de docente van onze opleiding Sleutels tot efficiënter thuiswerken Viviane Kock. Zij is gespecialiseerd in arbeidspsychologie en coaching.

Cevora: Hoe staat het met telewerk in België? Trekken we de kar of hinken we achterop?

Viviane: "Belgische werkgevers houden zich op de achtergrond en laten zich niet meeslepen met de tendensen in andere landen. Bedrijven kijken naar elkaar, naar de buurlanden en de Scandinavische landen, waar we veel mooiere voorbeelden zien opduiken rond werkbaar werk en het welzijn van medewerkers."

"Bij ons, met de nieuwe wet over het welzijn op het werk, wordt de focus nog gelegd op ergonomie of de pyschosociale aspecten. Bedrijven laten steeds vaker thuiswerk toe, maar niet op een structurele manier, eerder experimenteel. Vooral bedrijven in de grote steden in Vlaanderen en in Brussel passen het toe. Niet toevallig regio's die met een sterk fileprobleem kampen."

Generatie Z verwacht van thuis uit te kunnen werken.

"Een bepalende factor is de nieuwe 'generatie Z'. Die is veeleisender dan oudere werknemers. Zij verwachten van thuis uit te kunnen werken."

Cevora: Waarom laten bepaalde bedrijven nog geen telewerk toe?

Belgische werkgevers zijn nieuwsgierig én wantrouwig.

"Sommige bedrijven verkiezen een proefproject op te starten rond thuiswerk met een beperkte groep van werknemers. Belgische werkgevers zijn tegelijk nieuwsgiering en wantrouwig tegenover het nieuwe werken. Ze hebben nood aan sterke getuigenissen om echt overtuigd te geraken."

"Bovendien zijn bepaalde managers er nog steeds van overtuigd dat ze hun team van werknemers moeten ‘zien’ werken. Onder andere daarom organiseert Cevora opleidingen change management, zodat teamleiders een andere kijk krijgen op de werking van hun ploeg. Het vergt tijd om een mentaliteit te veranderen."

Cevora: Denk je dat werknemers thuis beter werken dan in het bureau?

"De eerste voorwaarde is dat de werknemer wil thuiswerken. De werkgever mag dit niet opleggen."

"Een tweede voorwaarde is dat je een afgescheiden deel gebruikt van je woning. Zo werk je geconcentreerd en is de combinatie met je privéleven gemakkelijker. Daarom is het essentieel om thuis goed te communiceren met partner en/of kinderen rond je noden op het gebied van werkuren, ritme en werkmethodes."

"Ten derde moeten alle IT-toepassingen vlekkeloos werken vanop afstand. Technische problemen leiden al snel tot frustratie en tijdverlies."

De belangrijkste voorwaarde is: vertrouwen.

"De laatste, en waarschijnlijk belangrijkste voorwaarde, is vertrouwen. Toont een teamleider vertrouwen? Dan merken we dat werknemers dit gevoel waarderen. Die autonomie, waar elke volwassene nood aan heeft, is de sleutel naar geluk op het werk."

Cevora: Welke praktische tips kan u bedrijven al meegeven?

"Het is essentieel om te voorzien in coaching of in opleiding om tips mee te geven rond het mentale welzijn en het fysieke en het ruimtelijke aspect. Beslist u om te beginnen met telewerk? Pas dan ook uw managementstijl aan naar een vorm van leidinggeven op afstand. Zoek de harmonie tussen het welzijn op het werk en het werken op locatie."

"Let erop dat werknemers niet voor thuiswerk kiezen omdat ze op de werkvloer in onaangename bureaus werken en de werksfeer niet ideaal is. Sommige werknemers ontvluchten zelfs open work spaces omdat ze daar niet goed in werken. Daarom is het essentieel om een goede ruimte in te kleden dat ook de geest inspireert en toegankelijk is voor iedereen."