Registreer een opleidingsplan

Een opleidingsplan registreren is kosteloos en eenvoudig te realiseren. Het is niet verplicht maar biedt je extra voordelen:

  • Meer flexibiliteit bij het toekennen van de opleidingsdagen
  • Recht op opleidingspremies voor betalende of interne opleidingen
  • Recht op gratis opleidingen in jouw bedrijf aangeboden door Cevora
  • Recht op gratis opleidingen van Cevora voor de werkgever

 

De verschillende mogelijkheden voor de registratie van een opleidingsplan

Voor bedrijven zonder vakbondsafvaardiging

  • Bedrijven kiezen voor het modelformulier (suppletief plan) waarop ze per personeelsgroep de opleidingsthema's aankruisen die ze inplannen voor de periode van 01-01-2020 tot en met 31-12-2021. De keuze is niet bindend en kan aangepast worden in de loop van de periode.
  • Bedrijven engageren zich om hun opleidingsverplichtingen te realiseren via het open aanbod van Cevora. In dat geval dient er geen plan ingevuld te worden, maar schrijven de bedrijven hun bedienden in voor concrete opleidingen aangeboden door en georganiseerd bij Cevora.

Voor bedrijven met vakbondsafvaardiging

  • Bedrijven kunnen samen met hun vakbondsafvaardiging een opleidingsplan overeenkomen. Ze kunnen zelf een document opstellen, volledig naar hun eigen wensen en behoeften of ze kunnen kiezen voor het modelformulier (suppletief plan).
  • Bedrijven die geen akkoord bereiken met de vakbondsafvaardiging of die daarover niet wensen te onderhandelen, kunnen toch een opleidingsplan registreren door het invullen van het modelformulier (suppletief plan), maar genieten dan minder flexibiliteit in het aanbieden van de opleidingsdagen aan hun bedienden.

Registratieperiode

Een opleidingsplan registreren kan tussen 01-01-2020 en 31-03-2021. Bedrijven met een syndicale delegatie en zonder akkoord over een opleidingsplan kunnen hun plan indienen tot uiterlijk 31 december 2020.

(Bedrijven met een opleidingsplan met akkoord van de syndicale delegatie konden hun plan registreren tot 30-09-2020!)